Add value to your tech future! | Join our program ‘’Leergang Smart Skills for Tech Professionals’’

Your tech future = future proof

Techniek is serious business. Wat vandaag bedacht wordt, kan morgen alweer heel anders zijn. Nieuwsgierig zijn, continu ontwikkelen en actueel blijven, dát is waar het bij zowel tech bedrijven als tech professionals om draait. En dat vraagt niet alleen om het up-to-date houden van technische kennis, ook het ontwikkelen van moderne skills vraagt voortdurend aandacht. Voor het ontwikkelen van deze vaardigheden hebben wij samen met Hogeschool Saxion een op maat gesneden programma ontwikkeld: Leergang Smart Skills for Tech Professionals. Voor ambitieuze tech professionals die bij ambitieuze tech bedrijven in de maak- en procesindustrie willen werken.

 

Programma leertraject

Alle tech professionals die bij ons in vaste dienst komen, volgen dit traject. Dat betekent dat zowel tech professionals als tech bedrijven die onze mensen in dienst nemen, profiteren van deze investering in (persoonlijke) ontwikkeling. Tijdens het traject staan kennis, houding en vaardigheden centraal, waarbij de lesstof volgens een autodidactische methodiek wordt aangeboden. De inhoud is afgeleid van het profiel van de toekomstig tech professional, opgezet door Tech Your Future, centre of expertise TechniekOnderwijs. Er wordt gewerkt in drie blokken, voorafgegaan door een intakegesprek.

 

Intakegesprek

Alleen tech professionals met minimaal hbo werk- en denkniveau hebben toegang tot dit programma. Tijdens het intakegesprek bespreken we je motivatie, opbouw van het programma, wederzijdse verwachtingen en je ontwikkelperspectief. Het verslag van het intakegesprek vormt het uitgangspunt van de gesprekken die je met je coach en leidinggevende voert, zodat je goed begeleid wordt op de werkvloer.

•••••

Blok 1 Werken in verandering

Bewustzijn staat in dit blok centraal. Technologische ontwikkelingen, Smart Industry en Smart Working vormen de introductie. Vervolgens wordt ingezoomd op je houding als expert. Hoe werk je samen in multidisciplinaire teams? Welke commerciële belangen spelen er? En hoe ga ik om met verschillende types in het team?

•••••

Blok 2  Processen en businessmodellen

Als tech bedrijf moet je exact weten aan te sluiten op de corebusiness van je klant. Dat vraagt van tech professionals dat zij kennis moeten hebben van processen en business modellen. Hoe voeg je waarde toe voor de klant? En hoe zorg je dat techniek, digitalisering of automatisering daadwerkelijk rendement oplevert?

•••••

Blok 3  Expert

Tech bedrijven roepen steeds vaker om medewerkers die als expert kunnen optreden. Dat houdt in dat je je staande moet kunnen houden tijdens klantgesprekken en daarin een leidende rol kunt pakken. Je kunt je de strategie, cultuur en structuur van een klant eigen maken, neemt de juiste beslissingen op het juiste moment en weet hoe je interessant blijft als expert in je vak.

•••••

Studie-opzet

Het traject duurt circa een jaar en is verdeeld over 9 dagen van 9.00 tot 17.00 uur, exclusief intake- en eindgesprek. Je krijgt de inhoud aangeboden via diverse werkvormen, waaronder theorie, praktische opdrachten die deelnemers zelf inbrengen en vaardigheidstrainingen. Je gaat vooral autodidactisch aan de slag, zodat er weinig tot geen huiswerkopdrachten meegegeven worden. Vanuit de casuïstiek passen we opgedane theorie toe, waarbij je leert samenwerken in teams. De inhoud van het programma wordt verzorgd door een ervaren trainer en expert op dit thema: Antoinette Tanke. Zij is directeur van Connecting Xperts en staat bekend als autonome, ambitieuze en resultaatgerichte HR-manager met uitstekende communicatieve vaardigheden. Zij heeft jarenlange ervaring als HR-manager bij tech bedrijven die als koploper in de markt staan.

 

Toetsing en certificering

Ieder blok sluit je af met een opdracht. Na drie blokken voer je een eindgesprek met je coach en leidinggevende. Bij een succesvolle afronding ontvang je een certificaat van Kennistransfer Saxion AMA (Academie Mens & Arbeid) en yes tech careers.

 

Groepsgrootte en locatie

Je studiegroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers. Je volgt het programma in Dalfsen, in een prachtig landhuis aan de Heinoseweg 4a: Havezathe Den Berg. Zowel de locatie als de opzet van de lessen zijn coronaproof. We conformeren ons daarbij aan de RIVM-richtlijnen.

havezate den berg trainingslocatie yes tech careers

Meer informatie

Wil je meer weten over het programma? En wil jij als tech bedrijf of tech professional ook toekomstproof worden? We vertellen je graag meer over ons ontwikkelprogramma. Neem contact met ons op.

 

Real value begins with your own development!